Korrelationsmatris

Med en korrelationsmatris är det möjligt att undersöka hur prisutvecklingen för ett flertal värdepapper och valutor korrelerar gentemot varandra.

Idén till detta verktyg föddes då jag skrev om korrelation mellan värdepapper och dess betydelse för en investerare.

Du rekommenderas att läsa inlägget länkat ovanför innan du använder verktyget första gången, för att säkerställa att du kan tolka resultaten och bedöma dess användbarhet i din egen situation.

Hur du använder matrisen

Verktyget är mycket enkelt att använda.

Du behöver endast ange de symboler ("tickers") för de aktier, index eller valutor du vill jämföra.

Symbolerna baseras på Yahoo Finance namnstandard och separeras med kommatecken.

För att säkerställa att rätt symboler anges kan dessa kontrolleras mot sökfältet på Yahoo Finance startsida:

A dinosaur

Som framgår av figuren ovanför behöver suffixet .ST läggas till för aktier som handlas på Stockholmsbörsen. För Helsingforsbörsen gäller .HE, för Oslobörsen .OL, e.t.c.

För att ange ett index behöver prefixet ^ läggas till. Till exempel ^OMXSPI för Stockholmsbörsen, ^FTSE för Londonbörsen, ^GSPC för amerikanska S&P500, e.t.c.

Exempel på giltig input är:

TSLA, AAPL, KO, HM-B.ST, INVE-B.ST, SAS.ST, ^OMXSPI, ^GSPC, BTC-USD, ETH-USD

Verktyget tillåter att max tio olika symboler anges.

När du trycker på knappen hämtas data från de fem senaste åren varpå beräkningar utförs och statistik sammanställs.

Det tar ca 10 sekunder för verktyget att genomföra nödvändig databearbetning och generera en resultatrapport.


Dela gärna detta verktyg om du tycker det är användbart!


Friskrivning

Inget av det innehåll som publiceras på valoroso.se ska uppfattas som rekommendationer. Jag tar inget ansvar för beslut som sker baserat på innehåll som konsumerats på denna webbplats.

Gör alltid din egen analys innan du investerar.

Aktiebrevet

Få en notis när jag publicerar en ny aktieanalys, utvalda blogginlägg, eller ett beräkningsverktyg:

Bloggnätverk

CasonoBlogghubbbloggportalenekonomibloggar.nuEkonomi & Finans

LogoValoroso

© 2021 - 2022 valoroso.se