Om mig

måndag 19 juli 2021

#Allmänt

Hej, vad roligt att du har hittat hit!

Valoroso beskrivs enklast som en aktieblogg. Jag som skriver på denna sajt gör det som privatperson. Jag arbetar inte inom finansbranschen och jag har inte heller någon formell utbildning i ekonomi.

Jag startade den här bloggen som ett stöd för mig själv i mina egna investeringsbeslut. Jag driver bloggen på min fritid och den utgör en plattform för mig att ge uttryck för mitt intresse för investeringar på.

Från min erfarenhet av att undervisa lärde jag mig att det inte är förrän jag undervisar någon annan som jag själv utvecklar en djupare förståelse för ett ämne.

Att skriva om de många ämnen som rör investeringar är därför ett sätt att tvinga mig själv att utveckla en bättre förståelse än jag hade erhållit om jag endast läst om ämnet i fråga.

Till vardags arbetar jag som forskarstuderande, eller doktorand som det också kallas, och forskar inom ett naturvetenskapligt område.

Den viktigaste lärdomen jag har fått med mig från mitt jobb är inte den specialistkunskap jag har, utan snarare insikten att jag har förmågan att lära mig nya saker.

Jag älskar att lära mig nya saker.

Detta är både min styrka och svaghet.

Jag utvecklar lätt nya intressen och kan nästan bli som besatt av att förstå hur någonting fungerar. Lika fort kan jag tyvärr tappa intresset efter att jag lärt mig hur det fungerar och “mysteriet är löst” eller “magin är bruten”.

Mitt viktigaste redskap för att röra mig framåt i denna vandring genom upprepande mönster är självdisciplin. Något jag ständigt arbetar med, med varierande resultat.

Vill du veta mer om min bakgrund rekommenderar jag att du läser min bloggpresentation.

Vad du kan förvänta dig av denna blogg

Jag skriver främst tre typer av inlägg på denna blogg:

  1. Undersökande inlägg
  2. Personliga inlägg
  3. Aktieanalyser

Undersökande inlägg är en typ av inlägg där jag studerar ett ämne på djupet, som är både relevant och applicerbart för de flesta aktieinvesterare. Ett bra exempel på detta är hur man gör en DCF-värdering, där jag ägnade ett antal dagar på att grundligt undersöka hur olika parametervärden påverkar värderingen av ett företag.

Personliga inlägg är sådana som dokumenterar hur jag själv förhåller mig till investeringar. Alltså något som inte är relevant för alla investerare, men några läsare till viss del kan ha nytta av. Ett exempel på detta är utformningen av min portföljstrategi (som visserligen uppdateras med jämna mellanrum).

Aktieanalyser är självförklarande, och är något jag planerar att publicera framöver då jag har skrivit tillräckligt många undersökande inlägg för att känna mig redo.

Då och då utvecklar jag även verktyg som underlättar att utföra de beräkningar man som investerare ibland vill göra. Du hittar snart dessa via menyn längst upp på sidan.

Vad du inte kan förvänta dig av denna blogg

Jag kommer inte publicera veckorapporter eller månadsrapporter över min portföljutveckling. Så länge man inte tradear (vilket jag inte gör) utgör det alldeles för korta tidsserier för att kunna utvärdera resultatet av en investering.

Min åsikt är att veckorapporter och månadsrapporter är ogivande, ointressanta, och dessutom skapar ett brus som gör det svårare att sålla fram intressant innehåll bland ekonomi- och aktiebloggarna.

Jag förstår dock att många som bloggar tycker det är nyttigt och hjälpsamt att göra frekventa uppföljningar. Det är rationellt att mäta sin portföljutveckling och jämföra den mot lämpligt index.

För egen del görs detta förslagsvis en gång om året, en gång i halvåret, eller som oftast, en gång per kvartal.

Jag kommer inte heller skriva om politik eller samhällsfrågor så länge det inte finns en tydlig och direkt koppling till investeringar som ämne (t.ex. förslaget om ökad beskattning av investeringssparkonton).

Det är min upplevelse att sådana inlägg ofta tenderar att luta mot tyckande snarare än vetande, samt vara mer eller mindre känslostyrda.

Benjamin Graham sa:

Investment is most intelligent when it is most businesslike.

Detta skriver jag under på!

Friskrivning från ansvar

I syfte att slippa skriva en disclaimer (friskrivning från ansvar) i varje blogginlägg kommer här en utökad sådan (en kort-version finns även längst ned på sidan):

Ingenting jag skriver på denna webbplats bör eller ska betraktas som rekommendationer. Varje enskild individ bär sitt eget ansvar för sina egna investeringar. Jag tar således inget ansvar för ekonomiska beslut du tagit baserat på innehåll du konsumerat på denna webbplats.

I mina inlägg gör jag ofta beräkningar och visualiserar resultatet av dessa beräkningar med grafer och figurer. Dessa beräkningar kan innehålla fel. Den data som ligger till grund för beräkningarna kan innehålla fel. Som resultat av detta kan figurerna innehålla fel.

Även fast jag anstränger mig för att undvika felaktigheter kan jag inte garantera att sådana inte kommer förekomma. Jag har nämligen, till skillnad från i mitt vardagliga arbete, ingen som hjälper mig att kvalitetskontrollera det som publiceras.

Du rekommenderas därför att alltid göra din egen analys innan du investerar.

Kontakta mig

Om du vill diskutera ett ämne jag skrivit om här på bloggen, eller har några frågor om det innehåll du hittar på de olika sidorna, föreslår jag att du lämnar en kommentar på den sida du läst detta innehåll.

På så vis håller vi diskussionen öppen och andra besökare kan läsa och bidra med sina synpunkter. När du lämnar en kommentar får jag en notis, så det går alltså bra att även kommentera gamla inlägg.

Vill du nå mig på sociala medier är det lättast att göra så via Twitter.

Det går också bra att kontakta mig via mejl på adressen valorosose [snabela] gmail [punkt] com (stavning för att undvika att upptäckas av spambottar).


Valoroso är en blogg om värdeinvestering från en småsparares perspektiv. Jag som skriver är till vardags forskarstuderande inom ett naturvetenskapligt område. Jag finns även på Twitter.

0 Kommentarer


Inga kommentarer ännu

Skriv den första kommentaren!

Lämna en kommentar

Din E-postadress kommer inte visas. Obligatoriska fält markeras med *

valoroso | en aktieblogg


Friskrivning

Inget av det innehåll som publiceras på valoroso.se ska uppfattas som rekommendationer. Jag tar inget ansvar för beslut som sker baserat på innehåll som konsumerats på denna webbplats.

Gör alltid din egen analys innan du investerar.

Bloggnätverk

Blogghubbbloggportalenekonomibloggar.nuEkonomi & Finans

© 2021 valoroso.se